/ Avant Marine /

Framtidens transportsystem för marin miljö

/  Utmaningen  /

Hållbar och effektiv infrastruktur är en ständig utmaning för världens storstäder

En minskning av trafik såsom varutransporter, sopbilar, och bud m.m. skulle öppna upp staden och ge enorma miljöfördelar. En minskning av trafik såsom varutransporter, sopbilar, och bud m.m. skulle öppna upp staden och ge enorma miljöfördelar.  En minskning av trafik såsom varutransporter, sopbilar, och bud m.m. skulle öppna upp staden och ge enorma miljöfördelar.  En minskning av trafik såsom varutransporter, sopbilar, och bud m.m. skulle öppna upp staden och ge enorma miljöfördelar.

Läs vidare

/ Lösningen /

Eldrivna transportsystem för marin miljö

Genom att kombinera effektiva elmotorer med plattformstänk vill vi förändra hur vi nyttjar befintliga vattenvägar i urbana miljöer. Våra eldrivna transporter är moduluppbyggda och kan därför användas för att både frakta människor och varor, underlätta servicefunktioner och utföra autonoma arbetsuppgifter. Genom vårt systemtänk förser vi marknaden med en plattform, varpå företag kan komplettera samt skapa nya användningsområden genom att addera moduler till plattformen. På så sätt kan vi tillsammans skapa transportlösningar som löser många av de olika transportutmaningar som världen står inför.

Våra produkter

/ Partners /

Genom nära samarbeten med universitet, miljöinstitut, företag och branschorganisationer skapar vi framtidens transportsystem