/ Case /

Åtta miljoner ton plast dumpas i haven varje år

80% av all plast som når haven kommer från städerna. Om ingen förändras så kommer haven innehålla mer plast än fisk år 2050. Samma år uppskattar man att 99% av alla havsfåglar fått i sig plast genom den mat de äter. Plasten i våra hav skadar så många som 600 olika marina djurarter, varav många redan är är utrotningshotade. Avant Marine inser allvaret i situationen och därför fokuserar vår teknik i dagsläget på rena haven från just plast. Vi vill spela en stor roll i att rena och rädda våra hav.

/ Partners /

Genom nära samarbeten med universitet, miljöinstitut, företag och branschorganisationer skapar vi framtidens transportsystem