/ Case /

Kombinera plattformstänk med skördarmodul

Ett möjligt användningsområde för Avant Marines plattformstänk är upptagning av plast från sjöar, vattendrag, hamnar och skärgårdsmiljö. Genom att installera en skördarmodul på standardplatformen kan en stor del av plasten i tas upp redan innan plasten når vattendragen. Genom modultänk kan skördarens behållare tömmas eller bytas ut för att säkerställa kontinuerlig drift.

/ Partners /

Genom nära samarbeten med universitet, miljöinstitut, företag och branschorganisationer skapar vi framtidens transportsystem