/ Case /

Eldrivna skyttlar

Vi vill revolutionera hur vi förflyttar varor och människor i urbana miljöer. Människan har byggt sina städer vid vattnet och historisk nyttjat vattenvägarna innan järnvägen och bilarna tog över allt mer av transporterna. Idag trängs bilar, lastbilar, cyklar och bussar på stadens vägar medans vattenvägarna nyttjas sporadiskt. Detta vill vi förändra. Avant Marines eldrivna skyttlar kan anpassas för både godsleveranser eller sophantering. Den kan också anpassas för att transportera människor såsom färjor eller arbetsbåtar.

/ Partners /

Genom nära samarbeten med universitet, miljöinstitut, företag och branschorganisationer skapar vi framtidens transportsystem